Eerder stoppen met werken 60-plusser wordt populairder

Het aantal werkloze 60-plussers dat met een uitkering de periode tot AOW financieel overbrugt, is de afgelopen 6 jaar verviervoudigd. Dat blijkt uit een analyse van UWV. De IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) regelt dat minder kansrijke werkzoekenden vanaf 60 jaar na de WW niet in de bijstand terechtkomen, maar tot hun pensioen een IOW-uitkering krijgen. Die ligt net als de bijstand op 70% van het minimumloon, maar omdat er geen vermogens- en partnertoets is, is hij gunstiger. De als tijdelijk bedoelde regeling is weer verlengd, tot en met 2024, omdat 60-plus werklozen nog steeds weinig kans hebben om een baan te vinden. Heel soms vindt men vanuit de IOW een baan, maar 90% van de werklozen blijft in de IOW tot de AOW-leeftijd. In 2020 liepen er in totaal bijna 10.000 IOW-uitkeringen, terwijl het er in 2014 nog 2.800 waren.

 

Met vaststellingsovereenkomst overbruggen tot AOW

Hoe werken deze regelingen in de praktijk. De 60-plusser krijgt ontslag met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst. Vanwege de vaststellingsovereenkomst ontvangt hij eerst (maximaal) 3 jaar WW en vervolgens een IOW-uitkering. Deze uitkeringen zijn lager dan het salaris, dus is er inkomensverlies. Dit inkomensverlies kan deels opgevangen worden door een ontslagvergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding hangt af van de afspraken met de werkgever. De 60-plusser kiest alleen voor deze ontslagroute als hij de zekerheid heeft dat hij financieel kan overbruggen tot pensioendatum.

Meer over Financieel overbruggen voor 60-plusser

 

Persoonlijk advies voor eerder stoppen met werken

Wilt u weten of eerder stoppen met werken een optie is? Vraag advies aan onze financieel adviseurs. Bel 088 20 50 800 en spreek direct een financieel adviseur of adviesgesprek aanvragen