Overheid stimuleert eerder stoppen met werken 60-plusser

De Overheid stelt bijna 1 miljard euro beschikbaar voor eerder uittreden en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Dit is onderdeel van het Pensioenakkoord met de sociale partners (vakbonden zoals FNV én werkgeversorganisaties). Doel is dat zoveel mogelijk werknemers gezond werkend hun pensioen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De werkgevers moeten tegelijkertijd óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Financiële regelingen voor 60-plus werknemers zijn mogelijk waarbij de werknemer eerder stopt én financieel kan overbruggen tot pensioendatum.

Meer over stoppen met werken 60-plusser