Onafhankelijk Financieel Adviseurs geeft financieel advies bij “Ontslag” en “Eerder stoppen met werken”

U kunt in uw werkzame leven met ontslag en vroegpensioen te maken krijgen. Ontslag en vroegpensioen zijn de 2 gebeurtenissen met de grootste financiële gevolgen. Het inkomen stopt en u ontvangt een -veel lagere- uitkering. Veel werknemers weten vaak niet wat dit exact voor hen betekent. Onafhankelijk Financieel Adviseurs geeft inzicht in de financiële gevolgen van “ontslag” en “eerder stoppen met werken”. Bij eerder stoppen met werken gaat het vaak om een RVU Regeling (Regeling Vervroegde Uittreding). Een RVU regeling kan 3 jaar voor AOW datum (67 jaar) ingaan.

Onafhankelijk Financieel Adviseurs is een van de weinige specialisten in Nederland die zich volledig gespecialiseerd heeft in deze onderwerpen.

1. Financieel advies bij “Eerder stoppen met werken (RVU Regeling)”

Uw financiële, persoonlijke situatie wordt geïnventariseerd. Op basis hiervan maken wij berekeningen en een advies. U krijgt volledig inzicht uw financiële situatie: uw bruto en netto-inkomen en uitgaven. Ook besparingsmogelijkheden komen aan bod:

  • Bruto en netto RVU-uitkeringen vanaf datum “eerder stoppen met werken”
  • Eventueel naar voren halen ouderdomspensioen om inkomen tijdens RVU periode aan te vullen
  • Wordt het netto inkomensverlies gecompenseerd door het recht op huur- en zorgtoeslag (bij lager inkomen ontstaat vaak recht op toeslagen)
  • Uitrekenen financiële haalbaarheid RVU Regeling
  • Besparen op woonlasten (lagere hypotheeklasten, lagere huur) en andere lasten (verzekeringen, energie, etc.)

2. Financieel advies bij “Ontslag”

Onafhankelijk Financieel Adviseurs geeft financieel advies als u boventallig of ontslagen wordt. Wij geven advies over: de mogelijkheden die u heeft met uw transitievergoeding en ontslagvergoeding en de fiscale en financiële consequenties van ontslag (ook in relatie tot een eventuele WW-uitkering). Wij hebben veel ervaring in het omgaan met ontslagsituaties, waardoor wij uw situatie goed kunnen inschatten en ons advies hierop afstemmen. Onafhankelijk Financieel Adviseurs werkt landelijk.

Financieel advies geeft inzicht + u bespaart belasting

Onafhankelijk Financieel Adviseurs is volledig gespecialiseerd in financieel advies bij ontslag en geeft uitleg over:

  • Wij inventariseren uw persoonlijke situatie en beoordelen de financiële gevolgen van uw ontslag. Wij berekenen de hoogte van uw inkomen na ontslag
  • Wij informeren u over uw rechten op WW, IOAW en bijstand.
  • Wij adviseren u over de fiscale besparingsmogelijkheden, zoals middelen van belasting, het benutten van de fiscale jaarruimte en eventueel het storten in uw levensloop.
  • Hoe kunt u besparen op uw maandlasten, onder andere wonen (lagere hypotheeklasten)
  • Invloed van het ontslag op huur- en zorgtoeslag

 

Contactgegevens

Onafhankelijk Financieel Adviseurs
Nieuweweg 109
3765 GC SOEST
T. 088-20 508 00
info@ofadvies.nl

 

Ontvang gratis boek ontslagvergoeding

Lees alles over ontslag en ontslagvergoeding 2023
en bestel het gratis boek.

Gratis aanvragen

Adviesgesprek aanvragen

Maak direct een afspraak met één van onze gedreven adviseurs.

Maak afspraak

Ontvang GRATIS e-book RVU Regeling 2023

Ontvang gratis e-book “RVU Regeling 2023”. In dit boekje staat informatie en tips over de RVU Regeling voor 64-plussers.
Gratis aanvragen