Financiele scan geeft inzicht in uw financiele situatie

Belangrijke mutatiemomenten in uw leven hebben grote financiele impact. Denk aan: ontslag, eerder stoppen met werken als 60-plusser, arbeidsongeschiktheid, scheiden en overlijden partner. De meeste mensen hebben weinig inzicht in de exacte financiele gevolgen. Dat maakt onzeker. Velen hebben behoefte aan financieel advies.   

Financiele scan geeft inzicht in financiele situatie

Ons doel is om u inzicht te geven in uw financiele situatie. Dat geeft veel rust. In persoonlijke gesprekken inventariseren we uw persoonlijke financiele situatie en geven we persoonlijk advies. Soms gaan we verder dan advies en regelen we uw zaken, zoals het verlagen van hypotheekrente bij de bank, verzorgen van aangifte IB voor terugvorderen van teveel betaalde belasting, etc.   

Wij geven uitleg over:

1. Inkomen voor en na het mutatiemoment (bijvoorbeeld ontslag, eerder stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid, etc.)
Bruto en netto
2. Recht op eventuele uitkeringen (WW-uitkering, hoe lang en hoe hoog; IOAW/ IOW/ Bijstand; WIA)
Bruto en netto
3.Inkomen vanaf pensioendatum (bruto en netto); Vanaf welke datum start pensioen en wat is de hoogte (AOW, tweede en derde pijler, inkomen partner, veilig stellen van voorwaardelijk pensioen)
4. Heeft mutatie invloed op inkomensafhankelijke toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) 
5. Belasting optimaliseren en besparen (o.a. ontslagvergoeding middelen, benutten extra jaarruimte, besparen vermogensrendementsheffing box 3, incidenteel hogere rente-aftrek hypotheek)
6. Inzicht krijgen in maandelijkse uitgaven en opstellen bespaarplan
Inventarisatie uitgaven, berekenen financiele speelruimte en opstellen bespaarplan (o.a. hypotheeklasten verlagen via rentemiddeling, spaarhypotheek volstorten, etc.)

Specifieke situatie

  • Ontslag (WW, IOAW, IOW, besparen belasting ontslagvergoeding, middelen belasting over 3 jaar, verzorgen IB aangifte voor teruggave, besteden netto ontslagvergoeding, aflossen schulden, sparen of maandelijkse aanvulling op inkomen)
  • Eerder stoppen met werken 60-plusser (inzicht in inkomen tot en vanaf pensioen, partnerinkomen, aanrechtsubsidie vs. AOW, voorwaardelijk pensioen, inzicht in financiele haalbaarheid)
  • Arbeidsongeschikheid (WIA, hoeveel kan inkomen dalen, inzage in inkomsten en uitgaven, berekenen financiele speelruimte, poortwachter icm aanvulling op inkomensverlies)
  • Overlijden partner (invloed op inkomen, toeslagen en uitgaven, welke zaken moeten geregeld worden)
  • Echtscheiding (invloed alimentatie op netto inkomen, recht op pensioen ex-partner, “verdelen” woning)  

Vanuit CAO of werkgever worden advieskosten vergoed
Vaak worden de advieskosten voor deze dienstverlening vergoed vanuit de CAO of werkgever. Als u onderstaande gegevens invult, neemt een van onze adviseurs contact met u op.

Man Vrouw

Ontvang gratis boek ontslagvergoeding

Lees alles over ontslag en ontslagvergoeding 2021
en bestel het gratis boek.

Gratis aanvragen

Adviesgesprek aanvragen

Maak direct een afspraak met één van onze gedreven adviseurs.

Maak afspraak

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.
Gratis aanvragen