Interview financieel adviseur ontslag Daniel Rademaker in Financieel Dagblad

De meeste werknemers en werkgevers regelen ontslag onderling. Dat geldt ook voor de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze is – sinds de  Wet Werk en Zekerheid- lager dan vroeger. Vroeger kreeg men vaak bij individueel ontslag voor elk gewerkt jaar een maandsalaris mee. Dat was de kantonrechtersformule. De huidige transitievergoeding geeft de ontslagen werknemer een derde maandsalaris per jaar met een maximum van €79.000, of een jaarsalaris als dat hoger is. Dit geldt voor ontslag via UWV of kantonrechter. Onderling kunnen werkgevers en werknemers hogere vergoedingen afspreken. Dat geldt zowel voor individueel ontslag als collectief ontslag.

Andres dan vroeger is ook dat ontslagen medewerkers die vroeger niets kregen bij ontslag via UWV, nu wel de transitievergoeding ontvangen. Dat is een verbetering.

Transitievergoeding berekenen

 

WW-uitkering na ontslag

Behalve de transitievergoeding heeft u bij ontslag minimaal 3 maanden recht op WW. Hoelang de WW-uitkering duurt, hangt af van uw arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos wordt. De maximale duur van de WW gaat gefaseerd terug naar 24 maanden (was 38 maanden) per medio 2019. Het is nu 26 maanden. In bepaalde CAO’s wordt de WW duur verlengd tot 38 maanden. De WW-uitkering bedraagt maximaal €3.450 per maand.

 

Direct belasting betalen over de ontslagvergoeding

Fiscaal zijn de mogelijkheden met een ontslagvergoeding beperkt sinds de afschaffing van het stamrecht in 2014. Het stamrecht bood de mogelijkheid de bruto-ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk weg te zetten. Pas later via periodieke uitkeringen moest er belasting worden betaald. Bij ontslag anno 2018 wordt de vergoeding in één keer uitbetaald en wordt er tegen het progressieve belastingtarief afgerekend. Het komt voor dat de ontslagvergoeding in de hoogste belastingschijf valt, ook voor werknemers die normaal niet in de hoogste schaal vallen. Bij de transitievergoeding is het mogelijk een deel bruto te krijgen, mits dat  wordt ingezet voor opleiding of outplacement met als doel het vinden van een nieuwe baan. Als u outplacement zelf betaalt, kunt u dat bedrag weliswaar aftrekken van de inkomstenbelasting, maar daarvoor geldt een drempel. Bovendien moet u btw betalen, terwijl die voor de werkgever aftrekbaar is.

 

Belasting besparen door inkomen te middelen over 3 jaar

Ontvangst van een ontslagvergoeding in een keer is ongunstig, zeker als u daarna langdurig in de WW terechtkomt. In het jaar van de ontslagvergoeding betaalt u extra belasting, terwijl 1 jaar later het inkomen ineens veel lager uitvalt. Een oplossing is het inkomen van de 2 jaren na het ontslag te middelen met het jaar van ontslag waarin de ontslagvergoeding is ontvangen. Dat kan de belasting op de ontslagvergoeding behoorlijk verlagen.

 

Financiële en fiscale tips bij ontslag

  • Vergoeding van scholing en outplacement door uw werkgever via de transitievergoeding is voordeliger dan zelf de scholing te betalen en af te trekken van de belasting. Meer over outplacement
  • Extra betaalde belasting in het jaar van ontslag kunt u compenseren door middeling van het inkomen over de 2 jaren die volgen op ontslag 
  • Wie voorwaardelijke pensioenrechten heeft, raakt die kwijt bij ontslag. Dat kan duizenden euro’s per jaar kosten. Ontslagen 60-plussers moeten kijken hoe ze door vrijwillige premiebetaling voorwaardelijke rechten kunnen behouden
  • De ontslagvergoeding kunt u bruto inleggen in een bestaande levensloopregeling
  • Met de ontslagvergoeding kunt u een pensioengat dichten, via de oude pensioenregeling of met individuele pensioenproducten
  • Als u door de ontslagvergoeding 1-malig in een hoger belastingtarief komt, kan dat een moment zijn om uw hypotheek met hoge rente over te sluiten naar een lage rente. De boeterente kunt u tegen het hoge belastingtarief aftrekken.

Meer over financieel advies ontslag

Meer over financieel adviseur Daniel Rademaker