Hoe hoog is uw uitkering WerkloosheidsWet (WW)

Als u ontslagen wordt, al dan niet door een reorganisatie, heeft u recht op een WW-uitkering. 
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent verzekerd voor de WW.
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U verliest minimaal 5 werkuren per week. Als u minder dan tien uur per week werkt, moet u minimaal de helft van de uren verliezen.
 • U krijgt de uren die u verliest niet doorbetaald.
 • U kunt direct aan het werk als u een baan vindt of krijgt aangeboden.
 • U voldoet aan de wekeneis (u heeft minimaal 26 van de 36 weken voor uw werkloosheid gewerkt).
 • U bent niet verwijtbaar werkloos.
 • U heeft zich geregistreerd als werkzoekende bij het UWV.

Duur van de WW-uitkering

De duur van de WW-uitkering is minimaal 3 en maximaal 24 maanden (was in het verleden 38 maanden). Let op: in bepaalde CAO’s wordt de maximale WW duur weer verlengd tot 38 maanden. De duur is afhankelijk van de wekeneis, jareneis en uw arbeidsverleden.

Wekeneis

De wekeneis houdt in dat u minimaal 26 van de 36 weken voor ontslag heeft gewerkt. Hierbij worden weken meegeteld als er tenminste 1 dag is gewerkt. Weken waarin vakantie of betaald verlof is opgenomen worden ook meegeteld. Weken die niet worden meegeteld zijn weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt en weken die zijn meegeteld voor een eerdere uitkering. Als u alleen aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden.

Jareneis

Als u naast de wekeneis ook aan de jareneis voldoet, heeft u recht op een langere WW-uitkering. Als u in de 5 jaren voor het jaar waarin u werkloos wordt, 4 jaar loon heeft ontvangen, voldoet u aan de jareneis. Hoe lang de uitkering precies wordt is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

Arbeidsverleden bepaalt duur WW uitkering

Om uw totale arbeidsverleden uit te rekenen moet u het feitelijke arbeidsverleden en het fictieve arbeidsverleden bij elkaar optellen. Het fictieve arbeidsverleden bestaat uit alle jaren waarin u 18 jaar werd tot en met 1997. Het feitelijk arbeidsverleden bestaat uit het aantal jaren waarin u gewerkt heeft van 1998 tot de ontslagdatum. U krijgt een maand WW-uitkering voor elk jaar arbeidsverleden. Vanaf 2016 bouwt elk jaar arbeidsverleden ½ maand WW op. De maximale uitkeringsduur WW is 24 maanden (was vroeger 38 maanden). Let op: werkgevers en werknemers kunnen in de cao een langere WW-duur afspreken, zodat de maximale WW duur weer 38 maanden wordt.

Hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het loon dat u ontving in het jaar voordat u werkloos werd. U krijgt de eerste twee maanden 75% van dat loon, en de rest van de WW-periode ontvangt u 70%. Als u meer verdient dan het maximum dagloon dat het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aanhoudt, wordt dit percentage gebaseerd op het maximum. Maximum WW is € 40.000 bruto per jaar.

Ander inkomen en de WW-uitkering

De hoogte van de WW is niet afhankelijk van uw vermogen of van het inkomen van uw partner. Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft waaruit u uitkeringen geniet, heeft u geen recht op WW. Als u een baan vindt of ander inkomen ontvangt, wordt dit ingehouden op uw WW-uitkering. Een ontslagvergoeding of maandelijkse uitkeringen uit een ontslagvergoeding worden niet ingehouden op een WW-uitkering.

Verplichtingen tijdens de WW-uitkering

Als u een WW-uitkering ontvangt, bent u verplicht zo snel mogelijk werk te zoeken. Met het UWV WERKbedrijf maakt u daarom een plan van aanpak over het zoeken naar een nieuwe baan. U bent verplicht te solliciteren en wanneer u passend werk aangeboden krijgt, moet u dat accepteren. Wat wordt geaccepteerd als passend werk wordt ruimer dan u langer werkloos bent. U heeft tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht in de volgende situaties:

 • U heeft na lang zoeken geen werk kunnen vinden en gaat tijdelijk ter re-integratie vrijwilligerswerk doen.
 • U verricht intensieve mantelzorg.
 • Er is een ernstige calamiteit binnen uw gezin.
 • U begint een eigen bedrijf.

De WW-uitkering stopt als:

 • U weer aan het werk gaat. Indien u hierbij minder uren werkt dan waarvoor u een uitkering ontving, blijft u een WW-uitkering ontvangen voor het verschil in uren. Is dit verschil minder dan 5 uur, dan stopt de uitkering.
 • U niet meer voldoet aan de voorwaarden.
 • De maximale uitkeringsduur is verstreken.
 • U de AOW-leeftijd bereikt.
 • U overlijdt: nabestaanden kunnen dan een overlijdensuitkering aanvragen. Dit bestaat uit een bruto maanduitkering plus opgebouwd vakantiegeld.

 

 

 

Ontvang gratis boek ontslagvergoeding

Lees alles over ontslag en ontslagvergoeding 2024
en bestel het gratis boek.

Gratis aanvragen

Adviesgesprek aanvragen

Maak direct een afspraak met één van onze gedreven adviseurs.

Maak afspraak

Ontvang GRATIS e-book RVU Regeling 2024

Ontvang gratis e-book “RVU Regeling 2024”. In dit boekje staat informatie en tips over de RVU Regeling voor 64-plussers.
Gratis aanvragen