Lezing: Eerder stoppen met werken 60-plusser

Onafhankelijk Financieel Adviseurs heeft een lezing gegeven in het Vakbondshuis in Hilversum. Het onderwerp: “Eerder stoppen met werken voor 60-plussers”. Dit onderwerp is complex en er was dan ook veel belangstelling. Er waren ruim 70 geïnteresseerden aanwezig. De volgende onderwerpen passeerden de revue:

Er zijn 4 opties om eerder te stoppen met werken:

  1. Ontslag via een vaststellingsovereenkomst met (kleine) ontslagvergoeding, WW uitkering en IOW
  2. Deeltijdpensioen
  3. Pensioen naar voren halen
  4. 60% werken, 80% inkomen, 100% pensioen

Ook de onderwerpen maandlasten verlagen, bruto 20% lager inkomen, netto 15% lager werden toegelicht.

Kan ik financieel overbruggen tot AOW-datum
Eerder stoppen met werken betekent altijd een lager inkomen. Echter, het financieel vangnet kan groter zijn dan gedacht. Mensen hebben vaak 1 grote vraag: Kan ik financieel overbruggen tot AOW-datum ? Vaak zijn mensen bereid om met een lager inkomen deze periode te overbruggen. Ook zijn veel werkgevers bereid mee te werken aan een ontslagregeling of minder werken. In een aantal cao’s zijn vrijwillige regelingen opgenomen als 60% werken, 80% salaris en 100% pensioenopbouw. Elke persoonlijke situatie is verschillend. De adviseurs van Onafhankelijk Financieel Adviseurs kunnen de financiële gevolgen doorrekenen en beoordelen of u financieel kunt overbruggen tot AOW-datum.

Gratis informatie ontvangen?
Bestel gratis white paper “Eerder stoppen met werken voor 60-plussers” via marius@ofadvies.nl

Ontvang Gratis boekje “Financiele gevolgen van ontslag” via boekje ontslagvergoeding 2018.