Transitievergoeding 2024 berekenen

Transitievergoeding:
ontvangt u bij ontslag via UWV, kantonrechter en bij het aflopen van een tijdelijk arbeidscontract.

 

Hoe hoog is uw ontslagvergoeding (bijvoorbeeld transitievergoeding)

In een ontslagsituatie wordt vaak een ontslagvergoeding of transitievergoeding aan de werknemer toegekend. Bij een collectief ontslag zal in de meeste gevallen FNV afspraken maken met de werkgever over de hoogte van de ontslagvergoedingen (wordt vastgelegd in een sociaal plan). De hoogte van de ontslagvergoeding is dan het resultaat van onderhandelingen. Bij een ontslag via UWV of kantonrechter heeft u recht op de -wettelijke- transitievergoeding. Ook als een tijdelijk arbeidscontract niet wordt verlengd, heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding. Bij individueel ontslag via wederzijds goedvinden (werkgever en werknemer komen ontslag onderling overeen), is de hoogte van de ontslagvergoeding het resultaat van onderhandelingen. Dit kan de transitievergoeding zijn, maar is meestal hoger. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Transitievergoeding bij ontslag via UWV of kantonrechter

De hoogte van deze wettelijke transitievergoeding hangt af van bruto salaris en duur dienstverband: 1/3 maandsalaris per jaar. Er geldt een maximum transitievergoeding 2024 van 94.000,- of 1 jaarsalaris als het jaarsalaris hoger is dan 94.000,-.

 

Transitievergoeding "oud" is hoger

De “oude” transitievergoeding die gold voor 2020 wordt ook nog gebruikt, namelijk bij ontslag in onderling overleg. Of bij collectief ontslag. De “oude” transitievergoeding hangt af van salaris, leeftijd en duur dienstverband. Over de eerste 10 dienstjaren is de vergoeding 1/3 maandsalaris per jaar. Daarna 1/2 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voor werknemers van 50 jaar en ouder, met minimaal 10 jaar dienstverband, is de vergoeding van 1 maand per gewerkt dienstjaar (voor de jaren boven de 50 jaar).

 

Voorbeeld transitievergoeding 45-jarige werknemer

Een werknemer van 45 jaar oud met een dienstverband van 15 jaar en een bruto maandsalaris van 2.500,- (inclusief vakantiegeld en dertiende maand) krijgt ontslag via UWV. Hoe hoog is de transitievergoeding?

15 * 1/3 = 5 maanden

Transitievergoeding = 5 * 2.500 = 12.500 

 

Transitievergoeding “oud” 45-jarige werknemer

In de eerste 10 jaar: 10 * 1/3 = 3,33 maanden

Daarna 5 jaar: 5 * 1/2 = 2,5 maanden

Totaal 5,83 maanden

Transitievergoeding “oud” komt uit op 5,83 * 2.500,- = 14.583,- 

 

Kantonrechtersformule kan worden toegepast in een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst

De kantonrechtersformule is niet wettelijk vastgelegd, maar kan de uitkomst zijn van onderhandelingen bij collectief of individueel ontslag. Hij wordt nog maar zelden gebruikt. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding. Er bestaat een oude en een nieuwe kantonrechtersformule. De oude kantonrechtersformule valt nog gunstiger uit. Voor de compleetheid geven wij uitleg over de kantonrechtersformule. 

 

De werking van de kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de vergoeding op basis van de 3 componenten A (Aantal gewogen dienstjaren), B (Brutoloon) en C (Correctiefactor).

Aantal gewogen dienstjaren (A) in de oude kantonrechtersformule
Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die u had tijdens het dienstjaar. Vervolgens worden alle dienstjaren na weging bij elkaar opgeteld:

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 40 jaar 1
40 tot 50 jaar 1,5
50 tot 60 jaar 2

 Aantal gewogen dienstjaren (A) in de nieuwe kantonrechtersformule

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 35 jaar 0,5
35 tot 45 jaar 1
45 tot 55 jaar 1,5
Boven de 55 2

Brutoloon (B)
Bij de berekening van de bruto maandelijkse beloning wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Dit is identiek aan de salaris-definitie zoals deze geldt bij de transitievergoeding. 

Correctiefactor (C)
De correctiefactor is de subjectieve factor. Bij een collectief ontslag is onder andere de financiële positie van de werkgever en de reden van de reorganisatie van invloed op de hoogte. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een factor van 1 kunnen betalen. Bij een financieel ongezonde onderneming is een factor van 1 niet haalbaar. 

 

Voorbeeld van de oude kantonrechtersformule in sociaal plan

Er is een sociaal plan afgesloten met de oude kantonrechtersformule. Een 56-jarige werknemer met een dienstverband van 25 jaar en een bruto maandloon van € 3.000 (inclusief vakantiegeld en 13de maand) wordt boventallig. Hoe hoog is de ontslagvergoeding? 

Oude kantonrechtersformule factor A

Leeftijd Aantal jaar Wegingsfactor Totaal
<40 9 1 9
40-50 10 1,5 15
>50 6 2 12
Totaal 25   36

A = 36 gewogen dienstjaren. Bruto loon is 3000. De totale ontslagvergoeding komt uit op 36*3000 = € 108.000,-.

 

Voorbeeld van de nieuwe kantonrechtersformule 

Hoe hoog is de ontslagvergoeding als de NIEUWE kantonrechtersformule wordt toegepast?

Nieuwe kantonrechtersformule factor A

Leeftijd Aantal jaar Wegingsfactor Totaal
<35 4 0,5 2
35-45 10 1 10
45-55 10 1,5 15
>55 1 2 2
Totaal 25   29

A = 29 gewogen dienstjaren. De totale ontslagvergoeding volgens de nieuwe kantonrechtersformule komt uit op 29*3000,-  =  € 87.000,-.

Ontvang gratis boek ontslagvergoeding

Lees alles over ontslag en ontslagvergoeding 2024
en bestel het gratis boek.

Gratis aanvragen

Adviesgesprek aanvragen

Maak direct een afspraak met één van onze gedreven adviseurs.

Maak afspraak

Ontvang GRATIS e-book RVU Regeling 2024

Ontvang gratis e-book “RVU Regeling 2024”. In dit boekje staat informatie en tips over de RVU Regeling voor 64-plussers.
Gratis aanvragen