Transitievergoeding 2019 berekenen

Transitievergoeding:
ontvangt u bij ontslag via UWV, kantonrechter en bij het aflopen van een tijdelijk arbeidscontract (na minimaal 2 jaar dienstverband).

Kantonrechtersformule
:
kan gebruikt worden bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) of bij collectief ontslag met een sociaal plan.

 

Hoe hoog is uw ontslagvergoeding (transitievergoeding of kantonrechtersformule)

In een ontslagsituatie wordt vaak een ontslagvergoeding of transitievergoeding aan de werknemer toegekend. Bij een collectief ontslag zal in de meeste gevallen FNV afspraken maken met de werkgever over de hoogte van de ontslagvergoedingen (wordt vastgelegd in een sociaal plan). De hoogte van de ontslagvergoeding is dan het resultaat van onderhandelingen en kan gebaseerd zijn op de kantonrechtersformule. Bij een ontslag via UWV of kantonrechter heeft u recht op de -wettelijke- transitievergoeding (na minimaal 2 jaar dienstverband). Ook als een tijdelijk arbeidscontract na 2 jaar dienstverband niet wordt verlengd, heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding. Bij individueel ontslag via wederzijds goedvinden (werkgever en werknemer komen ontslag onderling overeen), is de hoogte van de ontslagvergoeding het resultaat van onderhandelingen. Dit kan de transitievergoeding zijn, de kantonrechtersformule of er tussenin (kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding). De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Transitievergoeding bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij aflopend tijdelijk contract

De hoogte van deze wettelijke transitievergoeding hangt af van uw bruto salaris, leeftijd en duur dienstverband. Over de eerste 10 dienstjaren bedraagt de vergoeding 1/3 maandsalaris per jaar. Daarna 1/2 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voor werknemers van 50 jaar en ouder, die minimaal 10 jaar hebben gewerkt bij de werkgever, geldt een vergoeding van 1 maand per gewerkt dienstjaar (voor de jaren boven de 50 jaar). Er geldt een maximum transitievergoeding van 81.000,- of 1 jaarsalaris als het jaarsalaris hoger is dan 81.000,-.

Voorbeeld transitievergoeding 45-jarige werknemer

Een werknemer van 45 jaar oud met een dienstverband van 15 jaar en een bruto maandsalaris van 2.500,- (inclusief vakantiegeld en dertiende maand) krijgt ontslag via UWV. Hoe hoog is de transitievergoeding ?

In de eerste 10 jaar: 10 * 1/3 = 3,33 maanden

Daarna 5 jaar : 5 * 1/2 = 2,5 maanden

Totaal 5,83 maanden. Transitievergoeding komt uit op 5,83 * 2.500,- = 14.583,- 

Uitzondering bij MKB-bedrijven (bedrijven met minder dan 25 werknemers)

Voor werknemers werkzaam bij MKB bedrijven (bedrijven waar minder dan 25 werknemers werken) en die ouder zijn dan 50 jaar geldt de ouderenregeling niet. 50-plussers hebben recht op de "normale" transitievergoeding van 1/3 maand in de eerste 10 jaar en 1/2 maand voor de jaren erna. Voor MKB-bedrijven in een slechte financiele positie, geldt nog een andere, aparte regeling: de jaren worden geteld vanaf 1 mei 2013 in plaats van de werkelijke dienstjaren. De werkgever moet de slechte financiele positie kunnen bewijzen aan de hand van de resultaten van de afgelopen 3 jaar.  

Kantonrechtersformule kan worden toegepast in een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst

De kantonrechtersformule is niet wettelijk vastgelegd, maar kan de uitkomst zijn van onderhandelingen bij collectief of individueel ontslag. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding. Er bestaat een oude en een nieuwe kantonrechtersformule. De oude kantonrechtersformule valt nog gunstiger uit, dus FNV zal bij een sociaal plan streven naar de oude kantonrechtersformule. 

De werking van de kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de vergoeding op basis van de 3 componenten A (Aantal gewogen dienstjaren), B (Brutoloon) en C (Correctiefactor).

Aantal gewogen dienstjaren (A) in de oude kantonrechtersformule
Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die u had tijdens het dienstjaar. Vervolgens worden alle dienstjaren na weging bij elkaar opgeteld:

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 40 jaar 1
40 tot 50 jaar 1,5
50 tot 60 jaar 2

 Aantal gewogen dienstjaren (A) in de nieuwe kantonrechtersformule

Leeftijd Wegingsfactor
Tot 35 jaar 0,5
35 tot 45 jaar 1
45 tot 55 jaar 1,5
Boven de 55 2

Brutoloon (B)
Bij de berekening van de bruto maandelijkse beloning wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Dit is identiek aan de salaris-definitie zoals deze geldt bij de transitievergoeding. 

Correctiefactor (C)
De correctiefactor is de subjectieve factor. Bij een collectief ontslag is onder andere de financiele positie van de werkgever en de reden van de reorganisatie van invloed op de hoogte. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een factor van 1 kunnen betalen. Bij een financieel ongezonde onderneming is een factor van 1 niet haalbaar. 

Voorbeeld van de oude kantonrechtersformule in sociaal plan

Er is een sociaal plan afgesloten met de oude kantonrechtersformule. Een 56-jarige werknemer met een dienstverband van 25 jaar en een bruto maandloon van € 3.000 (inclusief vakantiegeld en 13de maand) wordt boventallig. Hoe hoog is de ontslagvergoeding? 

Oude kantonrechtersformule factor A

Leeftijd Aantal jaar Wegingsfactor Totaal
<40 9 1 9
40-50 10 1,5 15
>50 6 2 12
Totaal 25   36

A = 36 gewogen dienstjaren. Bruto loon is 3000. De totale ontslagvergoeding komt uit op 36*3000 = € 108.000,-.

Voorbeeld van de nieuwe kantonrechtersformule 

Hoe hoog is de ontslagvergoeding als de NIEUWE kantonrechtersformule wordt toegepast ?

Nieuwe kantonrechtersformule factor A

Leeftijd Aantal jaar Wegingsfactor Totaal
<35 4 0,5 2
35-45 10 1 10
45-55 10 1,5 15
>55 1 2 2
Totaal 25   29

A = 29 gewogen dienstjaren. De totale ontslagvergoeding volgens de nieuwe kantonrechtersformule komt uit op 29*3000,-  =  € 87.000,-.

Ontvang gratis boek ontslagvergoeding

Lees alles over ontslag en ontslagvergoeding 2019
en bestel het gratis boek.

Gratis aanvragen

Adviesgesprek aanvragen

Maak direct een afspraak met één van onze gedreven adviseurs.

Maak afspraak

Bezoek een lezing

Bezoek een gratis lezing over WW-uitkering en ontslag.

Meld u aan

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.
Gratis aanvragen