Verlies inkomensafhankelijke toeslagen bij ontslag

Voor ontslagen werknemers die recht hebben op zorg- en huurtoeslag, kan een ontslagvergoeding negatief uitpakken. Voor recht op huurtoeslag mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 22.400 per jaar, voor zorgtoeslag mag u niet meer verdienen dan € 29.000. De ontslagvergoeding wordt gezien als inkomen uit vroeger dienstverband en komt dus bovenop uw jaarinkomen. Als u normaal onder de inkomensgrens voor de toeslagen zit, kunt u door de ontslagvergoeding ERBOVEN uitkomen. U raakt uw toeslagen kwijt. Het gaat om forse bedragen; De maximale huurtoeslag is € 350 per maand en de maximale zorgtoeslag is €176 per maand.

 

Voorbeeld toeslagen VOOR en NA ontslag

Inkomen                        huurtoeslag (per jaar)           zorgtoeslag (per jaar)

20.000                                 2.880                                      1.130

 

U ontvangt een ontslagvergoeding van 10.000. Dit komt bovenop uw inkomen. Uw inkomen wordt € 30.000. U verliest uw recht op zorg- en huurtoeslag.

 

Inkomen                       huurtoeslag na ontslag         zorgtoeslag na ontslag

30.000                                  0                                               0     

                                                  

U betaalt 40,85 % belasting over de ontslagvergoeding van 10.000. U houdt netto 5.900 over. Totaal verlies aan toeslagen is ruim 4.000. Het grootste deel van uw ontslagvergoeding bent u kwijt door het verlies aan toeslagen.

 

Huurder stapt naar rechter

Een huurder krijgt hiermee te maken. Zijn situatie pakt wel heel ongunstig uit. Hij moet de Belastingdienst meer terugbetalen dan hij netto aan toeslagen ontvangt. De rechter is het met hem eens dat het oneerlijk is, echter hij kan het niet veranderen. Het is namelijk de Wet. De huurder verliest zijn huurtoeslag omdat zijn inkomen door de transitievergoeding hoger is dan de inkomensgrens. Hij moet duizenden euro’s aan huurtoeslag terugbetalen, plus een paar honderd euro zorgtoeslag. Alles bij elkaar is de huurder slechter af mét transitievergoeding dan zonder. Het kost hem 700.

 

Huurder vindt vergoeding ‘bijzonder inkomen’

Omdat de huurder dit onrechtvaardig vindt, verzoekt hij de Belastingdienst de transitievergoeding te zien als bijzonder inkomen bestaande uit ‘nabetaling van inkomsten uit voorgaande jaren’. Dan zou de vergoeding niet meetellen voor zijn recht op huurtoeslag. En zou hij alsnog toeslag krijgen. De Belastingdienst weigert. Tegen deze beslissing gaat de huurder in beroep bij rechter. Ook daar verzoekt hij de transitievergoeding als ‘bijzonder inkomen’ aan te merken. Slecht nieuws voor de huurder. Ook de rechter stelt dat de transitievergoeding onderdeel van het inkomen is en dus het inkomen verhoogt.

 

Voorkom verlies toeslagen door transitievergoeding te besteden aan opleiding of outplacement

Als u de transitievergoeding besteedt aan opleiding of outplacement (van werk naar werk begeleiding), VERLAAGT dit uw inkomen. Daarmee voorkomt u dat u uw toeslagen kwijtraakt. Onze financieel adviseur kan dit voor u uitrekenen.

 

Financieel advies geeft inzicht in uw inkomen en toeslagen na ontslag

Laat u niet verrassen. Informeer vooraf welke financiele gevolgen uw ontslag heeft. Bestel het gratis boekje financiele gevolgen ontslag 2018 of maak afspraak met adviseur financieel advies. U kunt ook bellen naar 088 20 50 800. U spreekt direct een financieel adviseur ontslag.