Maximale transitievergoeding 2018 € 79.000,-

 

Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter ontvangt u een transitievergoeding. Deze is voor 2018 gemaximeerd op € 79.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000. In een sociaal plan of bij ontslag in onderling overleg kunnen partijen afwijken van de transitievergoeding.    

Ontslagvergoeding berekenen?
Wilt u weten hoe hoog uw ontslagvergoeding is? Gebruik de online rekentool bereken ontslagvergoeding