Laatste berichten


Boekje Transitievergoeding en financiele gevolgen van ontslag 2023

Onafhankelijk Financieel Adviseurs publiceert het boekje "Transitievergoeding 2023 en de financiële gevolgen van ontslag". Het boekje informeert u over de financiële gevolgen van ontslag. Het boekje is gratis.

Lees meer

Eerder stoppen met werken 60-plusser wordt populairder

Het aantal werkloze 60-plussers dat met een uitkering de periode tot AOW financieel overbrugt, is de afgelopen 6 jaar verviervoudigd. Dat blijkt uit een analyse van UWV. De IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) regelt dat minder kansrijke werkzoekenden vanaf 60 jaar na de WW niet in de bijstand terechtkomen, maar tot hun pensioen een IOW-uitkering krijgen.

Lees meer

Overheid stimuleert eerder stoppen met werken 60-plusser

De Overheid stelt bijna 1 miljard euro beschikbaar voor eerder uittreden en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Dit is onderdeel van het Pensioenakkoord met de sociale partners (vakbonden zoals FNV én werkgeversorganisaties).

Lees meer

E-book Transitievergoeding 2020

Hoe hoog is uw transitievergoeding in 2020?
Bij ontslag via de kantonrechter of UWV ontvangt u de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding 2020 bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van € 83.000.

Lees meer

Oudere berichten