Laatste berichten


E-book Transitievergoeding 2020

Hoe hoog is uw transitievergoeding in 2020?
Bij ontslag via de kantonrechter of UWV ontvangt u de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding 2020 bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van € 83.000.

Lees meer

Ontslag 60-plusser: IOW verlengd, AOW leeftijd minder snel omhoog

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos worden, ontvangen -na afloop van de WW uitkering- een IOW-uitkering.

Lees meer

Tiptrack stimuleert nadenken over duurzame inzetbaarheid

Tiptrack stimuleert nadenken over duurzame inzetbaarheid
Werk verandert steeds sneller en daardoor ook de eisen die aan werknemers worden gesteld. Ook moeten werknemers tot op steeds hogere leeftijd doorwerken. Waarschijnlijk tot 68 jaar en ouder. Duurzame inzetbaarheid voor werkenden is daarom belangrijker dan ooit.

Lees meer

Transitievergoeding “kwijt” door vervallen huurtoeslag

De regels bij ontslag kunnen onrechtvaardig uitpakken. Aldus een ontslagen werknemer die zijn zaak tot aan de Raad van State aanvecht. Hij ontvangt in 2016 huurtoeslag vanwege een laag inkomen. Hij werd in 2016 ook ontslagen, waarbij hij een transitievergoeding meekrijgt. Die transitievergoeding verhoogt zijn inkomen, waardoor hij de huurtoeslag en andere inkomensafhankelijke toeslagen moet terugbetalen.

Lees meer

Oudere berichten