RVU Regeling voor 64-plussers

De overheid heeft met de sociale partners (vakbonden, werkgevers) afspraken gemaakt voor zware beroepen. Oudere werknemers kunnen eerder stoppen met werken. Bij eerder stoppen, raakt u uw salaris kwijt. Om toch financieel te overbruggen ontvangt u uitkeringen. Uw werkgever betaalt dit. Deze Regeling heet Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De Regeling kan op zijn vroegst ingaan 3 jaar voor uw AOW-datum. AOW-datum is op 67-jarige leeftijd, dus u moet 64 jaar of ouder zijn. De RVU Regeling is bestemd voor werknemers voor wie het werk moeilijk is vol te houden tot pensioen, de zogenaamde zware beroepen.

 

RVU uitkering is even hoog als netto AOW uitkering

Deze wordt jaarlijks verhoogd door de overheid. In 2024 is de RVU-uitkering € 2.182 bruto per maand (bij fulltime dienstverband). Dit is € 1.540 netto per maand. De uitkering wordt meestal maandelijks uitgekeerd, maar 1-malig per jaar is ook mogelijk. Als u niet fulltime werkt, dan is de RVU uitkering naar rato. De RVU uitkeringen stoppen op AOW leeftijd.

 

Elke werkgever stelt andere voorwaarden voor deelname RVU

Niet elke sector kent een RVU Regeling. De sectoren die RVU regelingen aanbieden, maken hun eigen afspraken. Voorwaarden zijn:

  • Meestal mag u 3 jaar voor AOW datum gebruik maken van de RVU, maar 2 jaar komt ook voor
  • Het is een vrijwillige regeling vanuit de werkgever. De werkgever hoeft niet akkoord te gaan
  • U bent 10 jaar of langer in de sector werkzaam geweest. Korter of langer komt ook voor
  • U oefent een zwaar beroep uit. De sector bepaalt welke beroepen als zwaar worden gezien
  • De aanvraagtermijnen variëren. Theoretisch loopt de RVU Regeling tot 31-12-2025. Echter, sommige werkgevers stoppen al eerder met de RVU Regeling (bijvoorbeeld omdat het geld op is)
  • De meeste werkgevers bieden de mogelijkheid om -op kosten van werkgever- financieel advies in te winnen

 

Moet werkgever verplicht meewerken aan een RVU?

In de eerste plaats staat de RVU-Regeling niet in elke CAO. Als de RVU wel in de CAO staat, verschilt dit per CAO. Wettelijk heeft u als werknemer geen recht op een RVU, ondanks dat het in de CAO staat. Met andere woorden: uw werkgever is niet verplicht om u een aanbod te doen voor een RVU Regeling. Echter, in sommige CAO’s is afgesproken dat uw werkgever altijd moet meewerken als u een verzoek doet voor een RVU.

 

Financieel Advies RVU Regeling

De RVU-uitkeringen zijn meestal lager dan uw huidige inkomen. Is de RVU financieel haalbaar voor u? Kunt u uw pensioen naar voren halen om uw inkomenstekort aan te vullen? Zijn er besparingen mogelijk op uw hypotheek, energie- en andere maandlasten (verzekeringen). Krijgt u recht op zorg- en huurtoeslag vanwege de lagere RVU-uitkering? Onze adviseur rekent het voor u uit. De adviseur geeft in een persoonlijk advies inzicht in uw bruto en netto-inkomen vanaf RVU-datum. Vul uw gegevens in en onze adviseur neemt contact op om een afspraak te maken.

Man Vrouw

Onderstaand een aantal sectoren en Cao's waarin een RVU Regeling is opgenomen

 

MN Services “Regeling Vervroegd Uittreden 2023-2025”

Om voor de RVU uitkering in aanmerking te komen, moet u minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest bij uw werkgever. Uw werkgever gaat akkoord met uw deelname. Met uitzondering als dit -volgens uw werkgever- leidt tot risico's voor de continuïteit in de bedrijfsvoering. Mogelijk kan uw RVU dan later ingaan.

Uw werkgever betaalt de kosten van een financieel adviseur tot € 500.

Meer over MN Services “Regeling Vervroegd Uittreden 2023-2024-2025”

 

Sociale Werkvoorziening: RVU Regeling 2023

Als u onder de CAO SW (Sociale Werkvoorziening) valt, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een RVU Regeling:

  • Voor 31 december 2025 de leeftijd bereiken die maximaal 2 jaar en minimaal 1 maand voor uw AOW-leeftijd (67 jaar) ligt. De RVU Regeling loopt maximaal 2 jaar
  • Minimaal 5 jaar in dienst zijn geweest

De kosten van een financieel adviseur kunt u tot € 500 exclusief BTW declareren bij uw werkgever.

Meer over RVU Regeling Sociale Werkvoorziening (SW)

 

CAO Grafimedia: RVU regeling

Als u werkt bij een werkgever onder de CAO Grafimedia kunt u gebruikmaken van de RVU Regeling maximaal 2 jaar vóór AOW-leeftijd. U moet minstens 10 jaar een zwaar beroep in de Grafimedia sector hebben gehad (zware beroepen zijn gedefinieerd door de werkgevers. Denk aan onder andere: werken in nachtdienst, productiemedewerkers, etc.).

Vanuit de cao heeft u recht op € 600 voor een financieel adviestraject RVU Regeling.

Meer over RVU Regeling CAO Grafimedia

Ontvang gratis boek ontslagvergoeding

Lees alles over ontslag en ontslagvergoeding 2024
en bestel het gratis boek.

Gratis aanvragen

Adviesgesprek aanvragen

Maak direct een afspraak met één van onze gedreven adviseurs.

Maak afspraak

Ontvang GRATIS e-book RVU Regeling 2024

Ontvang gratis e-book “RVU Regeling 2024”. In dit boekje staat informatie en tips over de RVU Regeling voor 64-plussers.
Gratis aanvragen