Ontslag 60-plusser: IOW verlengd, AOW leeftijd minder snel omhoog

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos worden, ontvangen -na afloop van de WW uitkering- een IOW-uitkering. De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- uitkering afloopt en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij bijstand willen ontvangen, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, hebben zij recht op een IOW-uitkering. Hierbij wordt niet gekeken of er eigen vermogen of inkomen (ook van de partner) is. De IOW loopt tot aan de AOW-leeftijd (vanaf AOW-leeftijd ontvangt men AOW).

De IOW geeft een uitkering op bijstandsniveau.

 

AOW leeftijd stijgt komende jaren, maar minder snel

De leeftijd waarop elke burger AOW ontvangt stijgt de komende jaren. Onderstaand het meest actuele overzicht:

Jaar                 AOW-leeftijd ACTUEEL
                   
2019                 66 jaar en 4 maanden
2020                 66 jaar en 4 maanden
2021                 66 jaar en 4 maanden
2022                 66 jaar en 7 maanden
2023                 66 jaar en 10 maanden
2024                 67 jaar
2025                 Koppeling aan levensverwachtingOntslag 60-plusser: eerst WW, daarna IOW tot aan AOW datum

Een 60-plusser die wordt ontslagen, ontvangt eerst een WW-uitkering van 2 jaar. De IOW loopt tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal 2 jaar duurt, kan men tot 1 januari 2026 instromen in de IOW.

Na afloop van de WW uitkering ontvangt de ex-werknemer een IOW uitkering. Deze is meestal lager dan de WW uitkering. De WW uitkering is 70 % van het laatstverdiende inkomen. De IOW is ca. 1.130 per maand. Ook ontvangt een werknemer bij ontslag vaak een ontslagvergoeding. Daarmee kan het lagere inkomen na ontslag aangevuld worden.

 

Gratis white paper "Eerder stoppen met werken voor 60-plussers"  

Deze white paper behandelt 4 scenario’s om eerder te stoppen met werken. Een van de scenario’s is: ontslag via een vaststellingsovereenkomst waarbij de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt. Na ontslag ontvangt werknemer WW, gevolgd door IOW tot aan de AOW datum.

Deze white paper is gratis voor FNV-ledenBent u FNV-lid en wilt u de white paper ontvangen? 
Bestel via daniel@ofadvies.nl of bel naar 088 20 50 800.

 

Wilt u advies over uw financiele situatie na ontslag?
Vraag onze financieel adviseurs voor persoonlijk financieel advies.