Boekje

Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV geeft het boekje "ontslagvergoeding" uit. Het boekje geeft informatie over de ontslagvergoeding en de financiele gevolgen van ontslag. Het boekje is gratis voor FNV-leden.

U leest informatie over:

  • WW-uitkering 2015 (bruto en netto)
  • IOAW en bijstand
  • Ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule en transitievergoeding
  • Hoeveel belasting betalen over de ontslagvergoeding en transitievergoeding
  • Belasting besparen via middelen van belasting over 3 jaar en het benutten van de jaarruimte
  • Besparen op maandelijkse lasten na ontslag
  • Pensioen en AOW
  • Welke invloed heeft ontslag op de inkomensafhankelijke toeslagen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag

Bent u FNV-lid en wilt u het boekje ontvangen? Bestel gratis boek "ontslagvergoeding"

Wilt u financieel advies over uw ontslagvergoeding? Vraag onze financieel adviseurs voor persoonlijk financieel advies. Hier zijn kosten aan verbonden.

Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 gaat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in. De transitievergoeding bij ontslag wordt verplicht na minimaal 2 jaar in dienst te zijn geweest. In het boekje "ontslagvergoeding 2015" leest u wanneer u recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is. De overheid (in samenwerking met de sociale partners) heeft de transitievergoeding geïntroduceerd om de transitie naar een nieuwe baan via outplacement of opleiding te stimuleren. Met de transitievergoeding kunnen ontslagen werknemers een outplacementtraject of een opleiding inkopen.

*Let op: Bij ontslag via UWV, kantonrechter of afloop van een tijdelijk arbeidscontract heeft u wettelijk recht op de transitievergoeding. Bij een collectief of individueel ontslag waarbij afspraken worden gemaakt over de ontslagvergoeding, kan de kantonrechtersformule nog gebruikt worden. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding.

Meer weten over outplacement en van werk naar werk trajecten?

Bestel gratis boek van werk naar werk van NextJob Outplacement