Geen fiscaal voordeel meer voor ontslagen werknemer in 2014


Geen fiscaal voordeel meer voor ontslagen werknemer in 2014
Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de stamrechtvrijstelling afgeschaft wordt per 1 januari 2014. Werknemers die vanaf 1 januari 2014 bij ontslag een ontslagvergoeding ontvangen moeten daar direct belasting over betalen. Bij de hogere ontslagvergoedingen betekent dat vaak het maximale tarief van 52% belasting. De stamrechtvrijstelling zoals die nu nog geldt, betekent dat men nu (nog) geen belasting betaalt, omdat men de ontslagvergoeding onderbrengt in een stamrecht bankrekening (kiezen veel FNV leden voor) of een stamrecht bv. De stamrecht bankrekening gaat in de nabije toekomst of na pensioen maandelijks uitkeren en dan betaalt men belasting (voor pensioendatum meestal 37 % of 42 %, na pensioen meestal 24 % (tweede schijf) of 42 %).

Ontslagvergoeding en de belasting vanaf 2014
De ontslagvergoeding moet vanaf 2014 verplicht verloond worden. Verlonen werkt als volgt: de ontslagvergoeding wordt opgeteld bij de rest van het inkomen op jaarbasis. Er zijn 4 verschillende schijven met 4 oplopende belastingpercentages.

Ontslagvergoeding + inkomen 2014

Belasting percentage

Tot € 19.645,-  

37 %

Vanaf € 19.645,- tot € 33.363,-

42 %

Vanaf € 33.363,- tot € 56.804,-

42 %

Vanaf € 56.804,-

52 %

Bijvoorbeeld: werknemer verdient € 35.000,- en ontvangt een ontslagvergoeding van € 50.000,- na 20 jaar trouwe dienst. Over ruim € 20.000,- betaalt hij 42 % belasting, over €30.000,- betaalt hij 52 % belasting. De werkgever zal deze belasting inhouden en afdragen aan de belastingdienst. Het netto bedrag stort de werkgever op de prive bankrekening. Over dit netto restant, betaalt de ontslagen werknemer jaarlijks 1,2 % vermogensrendementheffing.