Wat houdt Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling) in?

64-plus werknemers kunnen eerder stoppen met werken en uitkeringen ontvangen van hun voormalig werkgever. De maandelijkse bruto-uitkeringen bedragen maximaal € 2.037 (in 2023, deze uitkeringen worden jaarlijks verhoogd). De RVU-uitkering wordt maximaal 36 maanden (= 3 jaar) toegekend. Dat betekent dat u maximaal 36 maanden voor uw AOW- leeftijd de RVU-uitkeringen mag laten ingaan. Vanaf 2024 is de AOW leeftijd 67 jaar, dus u kunt vanaf 64 jaar de RVU-uitkering laten ingaan.

Om voor de RVU-uitkering in aanmerking te komen, moet u tenminste 10 jaar in dienst zijn geweest bij uw werkgever.

 

U moet de RVU-Regeling aanvragen bij uw werkgever: uw werkgever beslist

Als u in aanmerking wilt komen, dan moet u minimaal 6 maanden vóór datum van start RVU-uitkeringen een -schriftelijke- aanvraag indienen bij uw werkgever. Uw werkgever moet deze binnen 4 weken goedkeuren. Dat is het uitgangspunt. Echter, als dit volgens uw werkgever leidt tot onaanvaardbare risico's voor continuïteit in de bedrijfsvoering kan de ingangsdatum in overleg met u naar een later moment worden verplaatst.

 

Bij RVU geen recht op andere vergoedingen

Uw arbeidsovereenkomst eindigt door deelname aan de RVU-regeling. U ontvangt alleen de RVU-uitkeringen en heeft géén recht op:

  • Transitievergoeding
  • WW-uitkering
  • Vergoedingen uit het sociaal plan
  • Opname van verlof in het kader van verlofsparen
  • Voortzetting van pensioenopbouw

 

Financieel advies om uw situatie in kaart te brengen

Uw werkgever adviseert u om u goed te laten voorlichten over de financiële gevolgen door een financieel adviseur. Daarom betaalt uw werkgever deze kosten van financieel advies tot maximaal 500 exclusief BTW.

 

Zoekt u een financieel adviseur?

Neem contact op met Onafhankelijk Financieel Adviseurs. Vul onderstaand formulier in, dan neemt onze adviseur contact op. Of mail uw contactgegevens naar info@ofadvies.nl.

 

Man Vrouw