Sociale Werkvoorziening: Heeft u recht op RVU?

Als u valt onder de CAO SW (Sociale Werkvoorziening) kunt u recht hebben op de RVU Regeling. U ontvangt jaarlijks 24.444 aan RVU uitkering.

 

Komt u in aanmerking voor RVU (Regeling Vervroegde Uittreding)

Als uw werkgever onder de CAO SW (Sociale Werkvoorziening) valt, kunt u gebruikmaken van de RVU Regeling, als u voldoet aan:

  • Voor 31 december 2025 de leeftijd bereikt die maximaal 2 jaar en minimaal 1 maand voor uw AOW-leeftijd (67 jaar)
  • Tenminste 5 jaar in een dienstbetrekking werkzaam bent geweest

 

Wat betekent de RVU Regeling voor u

  • Deelname aan de RVU regeling is vrijwillig. U bepaalt zelf hoeveel maanden u wilt deelnemen aan de RVU regeling met een minimum van 6 maanden en een maximum van 24 maanden
  • Tijdens de looptijd van de RVU regeling blijft u in dienst van de werkgever. U ontvangt geen salaris. In plaats daarvan ontvangt u de RVU uitkering
  • De RVU uitkering stopt wanneer u de AOW-leeftijd bereikt
  • U moet de aanvraag schriftelijk indienen bij uw werkgever die de aanvraag binnen 4 weken honoreert. Daarna wordt de RVU regeling vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de werkgever en u worden ondertekend

 

Laat u financieel adviseren op kosten van uw werkgever

Uw werkgever vindt het van belang dat u zich bewust bent van de financiële gevolgen van de RVU Regeling. Uw werkgever adviseert u om zich, voorafgaand aan de deelname, goed te laten voorlichten over de financiële gevolgen van deelname aan de RVU regeling middels een financieel gesprek met een financieel adviseur. U kunt de kosten van de financieel adviseur tot € 500,- exclusief BTW bij uw werkgever declareren.

 

Wilt u financieel advies?

Neem contact op met Onafhankelijk Financieel Adviseurs via onderstaand formulier. Onze adviseur belt u. Of mail naar info@ofadvies.nl.

Man Vrouw