RVU Regeling Metaal & Techniek

Werknemers in de Metaal & Techniek kunnen gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (Zware Beroepenregeling). Dit geldt voor werknemers met een zwaar beroep die maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten. De RVU uitkeringen bedragen €2.037 bruto per maand (1.422 netto per maand). Deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato. Deze uitkeringen worden elk jaar verhoogd door de overheid. Als een deelnemer aan de RVU-regeling overlijdt, ontvangen de nabestaanden 70% van de RVU-uitkering.

 

Deze RVU regeling geldt voor:

  • Werknemers die tenminste 5 jaar vóór de ingangsdatum RVU werkzaam zijn in de sector Metaal en Techniek
  • Werknemers met een bruto maandloon tot € 3.897 (peildatum 1 januari 2023) OF werknemers met onregelmatige werktijden (en een hoger maandloon dan € 3.897)

 

Let op: RVU Regeling is niet onbeperkt toegankelijk

U moet zich maximaal 6 maanden en minimaal 3 maanden voor de datum dat u wilt stoppen met werken, aanmelden voor de RVU. De Stichting RVU Metaal en Techniek (Stichting RVUMT) beslist binnen 30 dagen of uw aanvraag wordt goedgekeurd.
Het aantal deelnemers dat aan de RVU-regeling kan deelnemen is niet onbeperkt: per jaar is er een maximum aantal personen dat wordt toegelaten. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Snelheid is dus belangrijk.

 

Maandelijkse RVU-betalingen en overzichten

Het bedrijf WWplus doet de maandelijkse betalingen en verstrekt de periodieke overzichten aan de deelnemers (onder andere ten behoeve van de aangifte Inkomstenbelasting).

 

Inkomen stopt, RVU-uitkering start

Als u gebruik maakt van de RVU, moet u uw arbeidscontract beëindigen. U zegt uw baan op. Dan stopt uw inkomen. Vanaf dat moment tot aan uw AOW ontvangt u RVU-uitkeringen van € 2.037 bruto per maand. Dat zal minder zijn dan uw inkomen. Bij overlijden wordt het bedrag nog lager voor uw nabestaanden. Wellicht is het inkomenstekort te compenseren met het recht op inkomensafhankelijke toeslagen (zorg- en huurtoeslag), pensioen naar voren halen, besparen op hypotheek, etc. Het is dus zaak u te laten adviseren over de financiële gevolgen van de RVU Regeling.

 

Wilt u financieel advies?

Neem contact op met Onafhankelijk Financieel Adviseurs. Vul onderstaand formulier in, dan neemt onze adviseur contact op. Of mail uw contactgegevens naar info@ofadvies.nl.

 

Man Vrouw